Istotne elementy w zarządzaniu procesami w organizacji i błędy, których możesz uniknąć czerpiąc z naszej wiedzy i doświadczenia.

student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk a w szczególności do nauk o organizacji i zarządzaniu oraz ich miejscu w naukach społecznych; zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

Z2-zat-gpns-II-sem  /  Z2-za-mnh-IV-sem

Z2-tn-mnh-IV-sem  /  Z2-tn-mnh-IV-sem


Management refers to the organization and coordination of work to produce a desired result. A manager is a person who practices management by working with and through people in order to accomplish his or her organization’s goals.

To have basic knowledge on what is the Internet, the Internet Dangers and how to protect from them...

This course sets benchmarks for the basic Learning Management System Moodle skills required to use Moodle for the purpose of teaching and training. It aims to provide the Adult Educators with the necessary technical skills to use Moodle as an educational aid in a teaching and training environment.  Adult Educators will learn to set up an account and how multimedia resources such as text files, graphics, photos and videos can be loaded and manipulated.


To have basic knowledge on what social media is, the most popular social media, and the basic tools they offer...

To have basic knowledge regarding graphic design ...

To have basic knowledge regarding Web design...

To have basic knowledge on what is the IWB and its basic features...

Gdy komputer jest podłączony do Internetu, możesz mieć dostęp do dowolnych informacji, kontaktować się z ludźmi na całym świecie i wiele więcej.